Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.
2
Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.

Radnice plánuje rekonstrukci Dolního náměstí

Vsetínská radnice má aktuálně zpracovanou studii revitalizace, kterou chce s občany projednat a vyslechnout si i návrhy veřejnosti na případné změny nebo doplnění studie tak, aby město mohlo pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace. Toto setkání se bude konat v pátek 10. února v knihovně ve společenském sále ve čtvrtém patře v 15 hodin.

Na setkání kromě zástupců vedení radnice budou i architekti, kteří návrh revitalizace zpracovali. Hlavním cílem je oprava komunikací, jejich odvodnění a zachytávání dešťové vody. Návrh přichází i s ideou vyvýšených záhonů a probírat se bude také osud vánočního stromu.

Změny by neměly být zásadní. Proto se mluví o revitalizaci, tedy obnovení zmíněných ploch.

Související příspěvky