Město Vsetín podpořilo sociální oblast rekordní sumou

Na letošní rok si Vsetín vyhradil 14,4 miliónu korun. To je přibližně o tři milióny víc než v minulém roce. Navýšení rozpočtu dotace si vyžádaly zvýšené náklady na energie.
Město rozdělilo 13,8 miliónů a zbytek si nechalo na rozvoj terénních sociálních služeb.
Proč chce město podpořit rozvoj sociálních služeb vysvětlila náměstkyně hejtmana Zlínského kraje. Poptávka po sociálních a pobytových službách je v kraji skutečně obrovská.
Program posílení sociálních terénních služeb pilotoval Zlínský kraj již v minulém roce. Letos chce zkušenosti přenést do praxe.

Související příspěvky