Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.
2
Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.

Hvězdárna realizovala projekt Digitální kabinet

Hvězdárenský projekt se jmenuje Digitální kabinet a úspěšně reaguje na situaci, která se odehrála v rámci covidové pandemie a týkala se celé společnosti.
Nejedna vzdělávací instituce tehdy zjistila, že nemá dostatečné technické vybavení a znalostní kapacity na to, aby mohla provádět plnohodnotnou online výuku.
Právě z tohoto faktu vychází projekt Digitální kabinet, který je realizován ve spolupráci s krajskou hvězdárnou v Žilině, zejména s pracovištěm v Kysuckém Novém Mestě.
Součástí projektu je pořízení vhodné techniky pro online přenosy, získání praxe v zacházení s touto potřebnou technikou a především úprava vzdělávacích programů pro přenos na dálku přímo do škol, nebo i do domácností s dětmi a třeba i k seniorům.

Přenos by měl vypadat podobně jako vyučovací hodina. Měl by obsahovat část teoretickou a část praktickou. Žáci se připojují přes kameru a přes své počítače. Úlohu učitele na dálku přebírá odborný pracovník hvězdárny.

Realizaci projektu umožnila dotace , která byla poskytnuta z operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky. Zájem o projekt je veliký.
V současné době nabízí Meziříčská hvězdárna online přenosy programů v oblasti přírodních věd, sluneční soustavy, astronomie a moderní technologie.

Související příspěvky