Pokračuje obnova křížové cesty z Ústí nad Orlicí na Andrlův chlum

Naposledy se kapličky upravovaly asi před 30 lety. Tentokrát přišly na řadu kaple jedna až pět. Vyměnila se střešní krytina, opravou prochází vnitřní omítky a očišťují se veškeré pískovcové části. Celkové náklady na druhou etapu představují 2,5 milionu korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu města.

Město mělo ke kapličkám zpracovanou restaurátorskou zprávu. Díky ní se zjistilo, že v interiéru kaple se nachází malby. U některých kapliček najdou návštěvníci také mobiliář, který jim nabídne odpočinek.

Související příspěvky