Na 35 škol je zapojeno do vzdělávacího projektu

Cílem celého projektu je podpora společného plánování aktivit, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání.
Na Meziříčské radnici jednal řídící výbor projektu, kde se sešli zástupci zřizovatelů, zástupci vedení škol, učitelé, ale i rodiče.
Na zasedání se hovořilo o činnosti pracovních skupin zaměřených na čtenářské a matematické dovednosti, rovné příležitosti a financování.
Cílem projektu je udržet a upevnit partnerství mezi zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání a připravit se na další období tak, aby bylo možné realizovat další aktivity pro rozvoj školství.
Jednání řídícího výboru se pravidelně účastní zástupce krajského strategického týmu Zlínského kraje Radovan Výsmek. Projekt je podporován Evropskou unií.

Související příspěvky