Kraj nabízí výhodné úvěry na investiční projekty

Obce a města mohou požádat Moravskoslezský kraj o zvýhodněné úvěry. Půjčit si mohou na zaplacení vlastního podílu na velkých investičních projektech financovaných z evropských peněz, národních a dalších zdrojů.
Nejčastějšími účely z předešlých let jsou bydlení, využití a obroda brownfieldů nebo energetické služby. Úvěr umožňuje získat až 35 milionů korun se zvýhodněnou úrokovou sazbou se splatností až 15 let.
Podpora bydlení je v rámci programu Jessica III nejžádanější, protože nabízí obcím možnost financovat výstavbu bytových domů či zasíťování pozemků pro následný odprodej.

Související příspěvky