Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.
2
Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.

Začalo třetí milostivé léto, zbavte se svých dluhů

1. července odstartovala oddlužovací akce Milostivé léto. Ta má za úkol pomoci dlužníkům zvládnout svůj dluh u České správy sociálního zabezpečení. Je to jednorázová akce a nedá se očekávat, že se bude někdy v budoucnu opakovat.
Česká správa sociálního zabezpečení bude fyzické i právnické osoby informovat adresně. Musí se jednat o dluhy, které vznikly před 1. říjnem 2022 na pojistném. Pokud člověk tento dluh zaplatí v rámci akce milostivé léto, bude mu odpuštěno penále, případně exekuční náklady.
Využít akci milostivé léto mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Nyní jsou připraveny tři varianty, jak je možné milostivé léto využít.
Platbu je možné rozdělit do splátek, není ale možné splátku odložit či upravit. Pokud dlužník některou splátku nezaplatí, nárok zaniká. Na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení jsou k dohledání veškeré informace.

Související příspěvky