Knihovna uspořádala tradiční pasování prvňáčků

V lednu přivítala knihovna svou vzácnou návštěvu, krále Knihoslava a královnu Abecedu. V doprovodu statného rytíře přišli pasovat prvňáčky z Valašského Meziříčí a okolí do řádu čtenářského.

Letošní ročník je výjimečný velkým zájmem z řad škol. Kromě všech meziříčských základních škol se akce účastní i čtyři základní školy z mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

Děti bude knihovna podporovat v rámci akce knížka pro prvňáčka. Pasování je první z řady akcí, kdy děti začnou chodit do knihovny každý měsíc, aby zde rozvíjely své čtenářské návyky. Po složení čtenářského slibu dostal každý prvňáček na památku rytířský glejt a svou první průkazku do knihovny.
Pasovány byly také paní učitelky a pak již téměř dvouhodinový program pokračoval vystoupením oblíbeného ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka.

Související příspěvky