JUDr. Michala Plachká – místopředsedkyně advokátní komory

V dnešním rozhovoru vám představíme projekt Advokáti do dětských domovů, který vznikl za součinnosti České advokátní komory a nadace Terezy Maxové dětem. Velkou podporu má projekt také ze strany Univerzity Palackého v Olomouci, z právnické fakulty, odkud původně impuls k založení projektu vznikl.

Projekt Advokáti do dětských domovů se zaměřuje na děti, které jsou ve znevýhodněné a složité pozici, kdy opouštějí dětské domovy a vydávají se na samostatnou dráhu. Dostávají se do prvních životních úloh, které musí řešit úplně sami za sebe a jsou právního charakteru. Proto vznikla myšlenka těmto dětem pomoci. Připravit je, dát jim základní právní povědomí a předat jim zkušenosti, aby se zbytečně nedostaly do problémů.

Pilotní verze projektu byla spuštěna před pár dny v Olomouci úvodní besedou a spolupráce s nadací Terezy Maxové je zde více než užitečná. Právě oni pomáhají projektu hledat dětské domovy a cílit správnou právní pomoc, aby se projekt neminul s účinkem.

Zajímá vás, co vše musí řešit nový dospělý, který právě opouští dětský domov? Nejčastěji se jedná o práci. Proto projekt cílí především na pracovní právo. Aby se mladí dokázali vyhnout jistým překážkám a někde nenaletěli. S tím jde ruku v ruce i právo trestní, rodinné a také dluhová problematika.

Dětské domovy projekt velmi vítají a už nyní mají spoustu otázek, přání a požadavků. Na základě pilotní besedy se momentálně sestavuje koncept pro budoucí fungování. Prozatím budou advokáti pořádat v každém krajském městě nejméně jednou za rok školení pracovníků dětských domovů. Sami si budou moci dopředu říci, jak bude školení zaměřené, aby bylo skutečně cílené a užitečné.

Iniciativa je nyní velmi flexibilní a vyvíjí se dle potřeb dětských domovů. Postupně se do ní zapojují stovky advokátů a postupně se dostává do širokého povědomí. Pojďte si poslechnout celý náš rozhovor. Zmíníme mimo jiné i podobný projekt Advokáti do škol, který už úspěšně funguje.

Související příspěvky