Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.
2
Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.

Oprava dřevěného kostela v Marklovicích

Na kostele Nanebevstoupení Páně v Marklovicích momentálně probíhá rozsáhlá revitalizace. Kostel byl již v havarijním stavu. Docházelo k zatékání do budovy, a tím i k větším vnitřním škodám a hnilobám.

Práce probíhají od začátku roku velmi intenzivně, a to jak ve vnitřních prostorách, tak na exteriéru kostela. Roubená stavba je vždy výzvou.

Na opravy bude použito speciální dřevo, které dokončení posunulo na září. Finanční stránku projektu z velké části podpořily dotace, ale také samotné Petrovice.

Obec na realizaci této poměrně zásadní rekonstrukce přispěla částkou 750 000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny především na obnovu chodníků v bezprostřední blízkosti kostela, které byly touto stavbou dotčeny.

Kostelík je velmi důležitou historickou stavbou, která dýchá dobou našich předků a je důležité ji zachovat i pro další generace, čemuž tyto práce pomohou.

Související příspěvky