Bezdomovci v centru Zlína spoléhají na „beztrestnost“

Někdy se jen tak vyhřívají na lavičkách, jindy se hádají nebo perou. Podnapilí a pokřikující bezdomovci, kteří se nestydí říct si kolemjdoucím o peníze nevybíravým způsobem. To je v centru Zlína téměř každodenní obrázek.

Možnosti městské policie, jak problematiku lidí bez přístřeší řešit, jsou ale velmi omezené. Pokud se bezdomovci dopouští přestupků, například popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích, nebo se chovají příliš hlučně a agresivně, mohou je sice strážníci městské policie z dané lokality vykázat, dlouhodobý efekt to ale nemá.

Zarážející je podle ředitele zlínské městské policie Milana Kladníčka především výrazné snížení věkové hranice bezdomovců. Komunitu dnes stvoří hlavně dvacetiletí a třicetiletí. Problémem je i jejich častá závislost na alkoholu a drogách.

Související příspěvky