Termíny lednových dopravních uzavírek ve Vsetíně se blíží

Konkrétně by se mělo jednat o zjednosměrněnění Smetanovy ulice na křižovatce u polikliniky, kde se bude upravovat středový ostrůvek a bude se rozšiřovat Smetanova ulice, aby mohla doprava snáze projíždět v budoucím průběhu stavebních prací.

Toto omezení by mělo začít 9. ledna. Od 14. ledna by mělo skončit i parkování v prostoru autobusového nádraží. Zároveň bude uzavřeno první autobusové nástupiště.

Z důvodu zahájení stavby parkovacího domu bude uzavřena i část Nádražní ulice a uzavřít by se měl přejezd a přechod, kde by správa železnic měla začít budovat podchod.

Uzavírky komunikací a jejich konkrétní aktualizovaný harmonogram najdou lidé na webu města v sekci doprava.

Související příspěvky