V okolí kina a Hotelu Zlín probíhají významné změny

Na východní straně kina, konkrétně v místě nyní nevyužívaného chodníku, se navíc rozšíří odstavné plochy pro kolmé parkování vozidel. Dočasnost objektu je dána výhledovou rekonstrukcí Velkého kina.

Poblíž hotelu je v plánu také rekonstrukce komunikace, která přímo navazuje na nově budovanou křižovatku Mostní-Březnická. Zde dojde k obnově parkovací plochy i chodníků.

Město věří, že v listopadu už bude ulice Březnická otevřena do obousměrného provozu. Celkové dokončení stavby je plánováno do konce roku 2023.

Související příspěvky