Terezínská tryzna za účasti prezidenta Pavla

Dvacátého prvního května se na národním hřbitově před malou pevností v Terezíně uskutečnila tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci zorganizoval památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním celé letošní akce převzal ministr kultury České republiky Martin Baxa.

Tryzna byla zahájena nástupem čestné stráže. Hymna zazněla z úst operní pěvkyně Edity Adlerové. Očekávaný hlavní projev zazněl od Prezidenta České republiky Petra Pavla. Řeč přišla i na válku na Ukrajině, která trápí celou Evropu ekonomickými a sociálními důsledky. K přítomným promluvil také Jan Hanák, bývalý vězeň terezínského ghetta.

Následovaly tradiční křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny byl zakončen hudebním vystoupením dívčího pěveckého sboru z Litoměřicic.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr mezinárodních pamětních dní odboje, jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu.

Související příspěvky