Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.
2
Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.

Arnika řešila obsah kontejnerů

Arnika přijela na kontrolu obsahu dvou strakonických kontejnerů pro směsný odpad. Pozváni byli Janem Jurášem z ekologické poradny a to z důvodu, aby společně poukázali nejen na fakt, že ještě stále lidé netřídí dostatečně, ale i na to, že není zapotřebí v tomto kraji stavět další spalovnu. Obsah černých kontejnerů by totiž mohl být poloviční.

Ve strakonických černých kontejnerech, pracovníci Arniky nenašli nic překvapujícího. Bohužel velkou část odpadu tvořil plast a také překvapivě bioodpad, i když hned vedle stál specializovaný kontejner. Součástí odpadu byly recyklovatelné papíry a textil.

Ekologická poradna v té podobě, v jaké ji známe dnes, působí na území města už 12 let. Podle Jana Juráše se za tu dobu stala nezbytnou součástí ekologické výchovy dětí i dospělých.

 

Související příspěvky