Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.
2
Přidali jsme nový pořad Pan Kmín uvádí... do našeho archivu. Nenechte si ho ujít!
Nová epizoda:
Pořad Zločin jak ho pamatuju má novou epizodu Švábovi zabijíci.

Strážníci městské policie ve Vsetíně darovali krev

Vybrat společný termín darování krve pro všech třináct strážníků bylo skutečně složité, ale i díky rozšíření termínů počtů odběrových dnů vsetínského hematologicko transfuzního oddělení to nakonec i přes služební povinnosti vyšlo.
Bez váhání souhlasili všichni. Společné odběry mají podle primářky oddělení svůj význam, a to nejen pro popularizaci dobrovolného dárcovství krve. Když se skupina domluví a přijdou společně, podpoří se navzájem a udělají dobrou věc.

Jen za minulý rok evidují na transfuzním oddělení vsetínské nemocnice 3 453 odběrů dárců, ze kterých 321 darovalo krev úplně poprvé, což je téměř 10 % nových dárců. Velký úspěch přináší spolupráce se školami ve Vsetíně.
Mezi ty patří například gymnázium, střední zdravotnická škola, průmyslová škola nebo Kostka škola. Výjimkou nejsou ani sportovní kluby hokejistů nebo volejbalistek a dalších.

Přihlásit se jako nový dárce krve jde také elektronicky přes systém Reservatic. Větší skupiny dárců je pak praktičtější domlouvat telefonicky přímo na hematologicko transfuzním oddělení vsetínské nemocnice.

Související příspěvky