Zprávy Články

26. 5. 2023

Elektrifikace železniční tratě vázne na německé straně

Téma elektrifikace přeshraničních železničních tratí se přetřásá v Karlovarském regionu již více než 20 let. Zatímco na české straně se situace výrazně posunula vpřed, německé spojení na státní hranici stagnuje.