Třídění bioodpadu výrazně sníží objem skládek

10. 5. 2023

Tříděním bioodpadu se může výrazně snížit objem komunálního odpadu na skládkách. Je však nutné dbát na to, co skutečně do bioodpadu patří.