Slavnostní předání Ceny města Český Krumlov

6. 6. 2023

V prostorách synagogy se udělovaly ceny města Český Krumlov. Ze sedmnácti nominovaných vybrali zástupci města tři laureáty.