Senioři z boršovské univerzity navštívili rodiště J. Žižky

16. 5. 2023

Zajímavými tématy, poznatky a společenskými setkání láká boršovská univerzita seniory do svého kurzu nejen pro třetí generaci. Součástí je i závěrečný výlet.