Helppes – organizace pomáhající handicapovaným

6. 7. 2023

Dnes u nás vítáme paní Zuzanu Daušovou, ředitelku obecně prospěšné organizace Helppes, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.