Při archeologickém výzkumu se našla zachovalá kostra

7. 8. 2023

Staré město je sídlem památníku Velké Moravy Cyrilometodějského centra, a to díky velkému množství nálezů na území města právě z této doby. Při průjezdu městem můžete vidět práci archeologů osobně.