Nové zázemí pro pečovatelskou službu

29. 5. 2023

Pečovatelská služba Charity Litoměřice potřebuje větší prostory. Charita proto za tímto účelem zakoupí nový objekt. Bude v něm zázemí pro pečovatelky, sklad kompenzačních pomůcek, prádelna, kanceláře pečovatelek a sociálních pracovníků a také nácviková místnost.