Opravy chebské knihovny nekončí

16. 6. 2023

V říjnu loňského roku došlo v městské knihovně v Chebu k drobnému zahoření vysoušeče vlhkosti. Spustilo to ale rozsáhlý a dlouhodobý problém. Knihovníci přišli o velkou část knihovního fondu a dosud musí pracovat v omezených podmínkách.

Nejnovější videa