Arnika řešila obsah kontejnerů

2. 5. 2023

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 usiluje o lepší životní prostředí. Na kontrolu obsahu dvou strakonických kontejnerů pro směsný odpad byli její pracovníci pozváni Janem Jurášem z ekologické poradny.