Město zeminu z Ypsilonky nevyužije

2. 6. 2023

Město Cheb v rámci příprav na vybudování lávky a mostu do Hájů zvažovalo využít odtěženou zeminu majitele stavby na Ypsilonce, a to z důvodu šetření. Bylo ale potřeba zjistit zda zemina splňuje podmínky pro nadměrné zatížení.

Nejnovější videa