Horkovod z Dukovan

29. 5. 2023

Brno vykročilo k maximální energetické soběstačnosti. Do moravské metropole chtějí přivádět teplo horkovodem z jaderné elektrárny Dukovany. Již došlo k slavnostnímu podpisu smlouvy mezi společností ČEZ a teplárnami Brno.