Dětské slyšení plné otázek

29. 5. 2023

Ve Valašském Meziříčí se sešli žáci místních základních škol se zástupci města. Konal se 35. ročník Dětského slyšení, který se váže ke Dni Země. Zastupitelé města ocenili snahu žáků město posouvat dopředu a jejich jiný úhel pohledu, který považují za přínosný.