Čištění města Sokolov

2. 5. 2023

V pondělí 17. dubna začalo v Sokolově jarní blokové čištění města. Přestože bylo v dotčených místech instalováno přechodné dopravní značení, které o zákazu stání vozidel informuje, jako každý rok se našla řada neukázněných majitelů aut.