Česká Třebová je členem destinační společnosti

26. 6. 2023

Městské muzeum v České Třebové se opět propůjčilo jednání zastupitelstva. Starosta dvacet šest přítomných zastupitelů informoval o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci rady města.