Ceny Křesadlo 2022

26. 5. 2023

Předání cen dobrovolníkům Ústeckého kraje, kteří v roce 2022 věnovali svůj čas a kus sebe ve prospěch potřebných. To byla hlavní náplň slavnostního večera v prostorách císařského sálu muzea města Ústí nad Labem.