Více se zpřístupní břehy Ohře

16. 6. 2023

V Sokolově by se měl v dohledné době zlepšit přístup obyvatel k řece i k Lobezskému potoku. Město již jednalo s povodím Ohře, který oba toky spravuje.