Baťův kanál bude splavný až do Hodonína

6. 7. 2023

Je rozhodnuto. V nejbližších letech se Baťův kanál prodlouží o 7 km. To vše díky podpisu smlouvy ředitelství vodních cest se zhotovitelem nové plavební komory.