Archeopark v Chotěbuzi hýřil skotsko-irskými barvami

18. 7. 2023

Letos poprvé se uskutečnila nová akce s názvem Hilford Skotsko – Irský den. Hrála keltská hudba, tančilo se a slavila se kulturní stopa Keltů na našem území.

Nejnovější videa