Množství komunálního odpadu

26. 5. 2023

Na tiskové konferenci města Chebu se otevřelo téma odpadového hospodářství. Tisková zpráv potvrdila trend zvyšující se kvality třídění odpadu a snižující se objem směsného odpadu.